Meddelanden

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 4 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 13 juni 2023 kl 18:00. Stämman hålls på gården i kvarteret Kristallkronan. För närmare detaljer se utskickad kallelse. Föreningens årsredovisning för verksamhetsåret 2022 återfinns under fliken Dokument.

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna! /Styrelsen

Laddning av elbilar

Medlemmarna erinras om att det av brandsäkerhetsskäl är förbjudet att ladda elbilar från elstolparna på parkeringsplatserna. Ledningarna till dessa elstolpar är endast dimensionerade för motorvärmare (max 400W). Belastar man ledningarna med större eluttag finns risk för att det börjar brinna inne i den byggnad som ledningen är ansluten till.