Trädgården

Kom med i föreningens trädgårdsgrupp!

Trädgårdsgruppen är till för alla i föreningen som är intresserade av att göra fint i vår gemensamma trädgård. Vi ses cirka varannan vecka och bestämmer tillsammans vad vi vill fokusera på. Välkommen att vara med då du kan och vill! Maila Christine Forsberg (christineforsberg@outlook.com) eller Anders Rundgren (ca.rundgren@gmail.com) för mer information om nästa träff.

Vill du plantera en rabatt utanför din port?

Se hur andra har gjort (t.ex. Läckövägen 14-16, Lv 25 och FMv 96-98) och tala gärna med dina grannar i trappuppgången så att ni är överens. Markera tydligt var rabatten börjar och slutar och glöm inte att sköta om den.

Redskap kan du låna av föreningen. För tillgång till förrådet kontakta Christine Forsberg (suppleant i styrelsen): christineforsberg@outlook.com

Komposter för trädgårdsavfall

Föreningen har två stycken trefackskomposter för trädgårdsavfall. Observera att dessa komposter endast är avsedda för trädgårdsavfall från rabatter och balkonglådor, ej matrester. Matavfall ska som tidigare förpackas i pappåsar och läggas i de bruna återvinningskärlen vid sopstationerna.

Komposterna finns på följande platser:
– mellan Läckövägen 24 och 26 (bakom snöbärshäcken)
– i slänten nedanför Läckövägen 22

För frågor, kontakta Christine Forsberg eller Anders Rundgren från trädgårdsgruppen.