Medlemsregler

Överlåtelser

Ansökan om medlemskap skickas till styrelsen för Brf Stockholmshus nr 4, Finn Malmgrens väg 102, bv, 121 50 Johanneshov. Föreningen godkänner delat ägande, max 2 personer, dock ej juridisk person. Föreningen tar ut överlåtelseavgift, som debiteras köparen. För utdrag ur lägenhetsförteckningen m.m. hänvisas till Fastum AB, som handhar föreningens ekonomiska förvaltning, www.90220.se, e-post kundsupport@fastum.se eller telefon 90 220.

2.a handsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande. Ansökan om andrahandsuthyrning ska vara skriftlig och innehålla skälet för uthyrningen, önskad tidsperiod och uppgift om vem som ska hyra lägenheten. Vid arbete eller studier på annan ort fordras intyg från arbetsgivare eller motsv. Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning enligt vad som är föreskrivet i föreningens stadgar.

Föreningen godkänner normalt andrahandsuthyrning i högst 1 år, gäller dock ej vid arbete eller studier på annan ort. Vid längre tid än 1 år krävs förnyad ansökan. Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.

Ordningsregler

Föreningens ordningsregler ligger under fliken Dokument.

Angående laddning av elbilar

Medlemmarna erinras om att det av brandsäkerhetsskäl är förbjudet att ladda elbilar från elstolparna på parkeringsplatserna. Ledningarna till dessa elstolpar är endast dimensionerade för motorvärmare (max 400 W). Belastar man ledningarna med större eluttag finns det risk för att det börjar brinna inne i den byggnad som ledningen är ansluten till.