Fastigheterna

Fibernät och kabel-TV

Optisk fiber är indraget i fastigheterna och fr.o.m. 1 februari 2023 planeras samtliga lägenheter vara uppkopplade mot internet via bredbandsleverantören Bahnhof. Medlemmarna behöver därefter inte teckna egna bredbandsavtal. Se vidare informationsblad under fliken Meddelanden.

Utöver optisk fiber finns ett äldre kabel-TV-nät som opereras av Tele2 (f.d. ComHem). Detta nät kommer att vara i funktion fram till april 2024.

Tvättstugorna

Föreningen har fyra tvättstugor som ligger på Finn Malmgrens väg 92 och 94 samt på Läckövägen 21 och 22, ingång från gården. För information och regler för tvättstugorna se föreningens ordningsregler, punkt 5. Ordningsreglerna finns under fliken Dokument.

Bokning
Endast medlemmar och boende i föreningens lägenheter får använda föreningens tvättstugor. Den som vill använda en tvättstuga ska först anteckna sig på bokningslistan utanför respektive tvättstuga. Vid bokning skall det tresiffriga lägenhetsnumret (1-191) användas, ej lantmäteriets fyrsiffriga lägenhetsnummer (som ju ej är särskiljande). Bokning får endast göras för ett tvättpass i taget. Först när tvättpasset är avslutat får ny tid bokas. Har bokad tvättid inte påbörjats inom 30 minuter får annan medlem överta tvättpasset. Dubbelbokningar eller bokningar som inte anger det tresiffriga lägenhetsnumret är ogiltiga och får strykas och övertas av annan medlem.

Städning
Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan städas och maskinerna göras rena. Rensa luddfacken, rengör tvättmedelsfacken, torka av ytor, sopa och våtmoppa golvet. Tänk på att tvättstugorna är vår gemensamma egendom. Ha omsorg om denna egendom. Följ städinstruktionen och lämna tvättstugan i det skick som du själv önskar finna den.

Rökning; husdjur
Rökning är förbjuden i tvättstugorna (liksom i föreningens lokaler i övrigt). Det är inte tillåtet att ta med husdjur till tvättstugorna.

Felanmälan
Se fliken Kontakt och felanmälan.

Trapphus och källargångar

Trapphusen städas varannan vecka sommartid och en gång i veckan under resten av året. Har du synpunkter på städningen så meddela styrelsen. Trapphusen är utrymningsvägar som måste hållas fria. I trapphusen får därför inte förvaras cyklar, barnvagnar, möbler, mattor och annat som kan utgöra hinder för brandkår eller ambulanspersonal.

Även källargångarna är utrymningsvägar och ska av brandsäkerhetsskäl hållas helt fria. Tänk på risken för att farliga rökgaser kan utvecklas vid brand och därmed hindra utrymning. Rökning är förbjuden. Bensin och annat lättantändligt eller explosivt material får inte förvaras i källarna.

Namnskylt

Vid överlåtelse av lägenhet beställer styrelsen namnskyltar till lägenhetsdörren och trapphusets anslagstavla. De sätts upp av föreningens entreprenör i veckan efter kontraktets överlåtelsedatum.

Bastu

Föreningens bastu ligger på Finn Malmgrens väg 94, öppnas med tvättstugenyckeln. Bokningslista sitter på dörren. Var noga med att torka av alla ytor och göra rent efter dig.

Hobbyrum

I källaren till Finn Malmgrens väg 94 finns ett hobbyrum. Ingång från gården, använd tvättstugenyckeln. För information om bokning av hobbyrummet se anslag på dörren.

Övernattningsrum

Övernattningsrummet ligger på Läckövägen 22 intill tvättstugan (ingång från gården). Rummet har en våningssäng och en bäddsoffa, pentry med kylskåp, toalett i korridoren men ingen dusch. Kuddar och filtar finns men ej lakan, örngott eller handdukar, och man måste städa själv (städutrustning finns). Foton

Rummet hyrs ut till boende medlemmar som tillfälligt behöver extra sovplatser för besökande släkt och vänner. Bokning görs för ett övernattningstillfälle i taget och för högst 5 dagar i följd.
Så här bokar du

Källsortering och återvinning

Skåp för återvinning av kartonger och plast finns vid Läcköv 14, 17, 20, 23 och 29.
Är det fullt på ett ställe gå till nästa! För att inte behållarna snabbt ska bli överfulla ska kartonger rivas sönder i småbitar. Tidningar, glas och metall kan lämnas på återvinningsstationen vid Finn Malmgrens väg 43.

Sophantering

Hushållssopor och matavfall lämnas vid någon av föreningens 9 stationer i området. Använd tvättstugenyckeln. Behållarna töms av Stockholm Vatten Avfall en gång i veckan. Påsar för matavfall kan hämtas på föreningens expedition. Grovsopor lämnas till någon av Stockholms stads återvinningscentraler, närmast är Östberga återvinningscentral.

Parkering

Föreningen har 27 st parkeringsplatser och arrenderar ytterligare 21 st. Det är kö till parkeringsplatserna. Ansökan om parkeringsplats skickas till brfstockholmshusnr4@gmail.com. Uppge namn, adress och lägenhetsnummer samt aktuella kontaktuppgifter (telefon och e-post).