Tomt och trädgård

Föreningens mark omfattar dels kvarteret Kristallkronan, dels fastigheterna Neonljuset 1-4 och Triplexen 1 och 3. Trädgårdsmöbler och grillar finns utställda på några platser. Tänk på brandfaran och grilla inte under träden! Vår och höst anordnas gemensam krattning och städning av marken då alla är välkomna. Det brukar vara ett bra tillfälle att lära känna sina grannar. Föreningen bjuder på korvgrillning och fika.

Rabatter

Är du intresserad av att plantera och sköta en liten rabatt utanför din port så kan du få låna redskap av föreningen. Kontakta Christine Forsberg: christine.brf4@gmail.com för redskap och råd om hur du går till väga. Om du åtar dig att vattna och sköta rabatten under en säsong kan du få bidrag till inköp av plantor från föreningen. Tala dock först med dina grannar så att ni är överens.

Komposter för trädgårdsavfall

Föreningen har två stycken trefackskomposter för trädgårdsavfall. De finns
– intill Läckövägen 24 och 26 (bakom snöbärshäcken) och
– i slänten nedanför Läckövägen 22.

Komposterna är endast avsedda för trädgårdsavfall från rabatter och balkonglådor, ej matrester. Matavfall ska förpackas i pappåsar och läggas i de bruna återvinningskärlen vid sopstationerna.

För frågor, kontakta Christine Forsberg: christine.brf4@gmail.com