Kontaktinformation och felanmälan

Välkommen till
Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 4
Org.nr:  702002-1767
Hemsida:  https://stockholmshusnr4.se

Föreningen kan nås via e-post till
brfstockholmshusnr4@gmail.com
Vid brådskande ärenden kontaktas i första hand styrelsens ordförande, se nedan.

Felanmälan

Om fel inträffar i fastigheten ska först föreningens ordförande kontaktas, eller i dennes frånvaro annan medlem i styrelsen. Efter godkännande från styrelsen görs felanmälan till Driftia, se anslag i trapphusen. Den som gör felanmälan som inte godkänts av styrelsen får själv stå för kostnaderna, dock med ett undantag: Stor vattenledningsskada eller annat fel som kräver omedelbara åtgärder för att inte förvärras anmäls direkt till Driftias fastighetsjour. Därefter kontaktas styrelsen.

Styrelse

Emil Jakobsson (ordf)   —   emil.brf4@gmail.com
Christine Forsberg (led)   —   christine.brf4@gmail.com
Mikael Franzén (led)   —   frami33@gmail.com
Marie Gustafsson (led)   —   marie.brf4@gmail.com
Jonas Livervall (led)   —   jonas.brf4@gmail.com

Mattias Hellkvist Sellén (suppl)   —   mhsbrf4@gmail.com
AnnaCarin Löfstedt (suppl)   —   lofstedt.annacarin@gmail.com

Telefonnummer till styrelsen finns på anslagstavlorna i trapphusen.

Adress

Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 4
Finn Malmgrens väg 102, bv
121 50  Johanneshov

Expedition och godsmottagning

Expeditionen håller öppet efter överenskommelse med föreningens kassör, e-post: frami33@gmail.com

Överlåtelser

Ansökan om medlemskap skickas till styrelsen för Brf Stockholmshus nr 4, Finn Malmgrens väg 102, bv, 121 50 Johanneshov. Föreningen godkänner delat ägande, max 2 personer, dock ej juridisk person. Föreningen tar ut överlåtelseavgift, som debiteras köparen. För utdrag ur lägenhetsförteckningen m.m. hänvisas till Fastum AB, som handhar föreningens ekonomiska förvaltning, www.90220.se, e-post kundsupport@fastum.se eller telefon 90 220