Kontakt och felanmälan

Välkommen till
Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 4
Org.nr:  702002-1767
E-post:  brfstockholmshusnr4@gmail.com
Hemsida:   https://stockholmshusnr4.se

Felanmälan

Om fel inträffar i fastigheten kontaktas föreningens ordförande, eller i dennes frånvaro annan medlem i styrelsen. Efter godkännande från styrelsen görs felanmälan till Driftia, se anslag i trapphusen. Den som gör felanmälan som inte godkänts av styrelsen får själv stå för kostnaderna, dock med undantag för stor vattenledningsskada eller annat fel som kräver omedelbara åtgärder för att inte förvärras. I sådana fall anmäls skadan direkt till Driftias fastighetsjour och därefter kontaktas styrelsen.

Styrelse

Emil Jakobsson (ordf)   —   emil.brf4@gmail.com
Christine Forsberg (led)   —   christine.brf4@gmail.com
Mikael Franzén (led)   —   frami33@gmail.com

Jenny Blomqvist (suppl)   —   jennyeleonora.blomqvist@gmail.com
AnnaCarin Löfstedt (suppl)   —   lofstedt.annacarin@gmail.com
Amira Miller (suppl)   —   amira.miller@gmail.com

Telefonnummer till styrelsen finns på anslagstavlorna i trapphusen.

Överlåtelser

Överlåtelseavtal samt ansökan om medlemskap skickas till styrelsen för Brf Stockholmshus nr 4, Finn Malmgrens väg 102, bv, 121 50 Johanneshov. Föreningen godkänner delat ägande, max 2 personer, dock ej juridisk person. Föreningen tar ut överlåtelse- och pantavgifter, som debiteras köparen. För utdrag ur lägenhetsförteckningen m.m. hänvisas till Fastum AB, som handhar föreningens ekonomiska förvaltning, www.90220.se, e-post kundsupport@fastum.se eller telefon 90 220

Föreningens postadress

Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 4
Finn Malmgrens väg 102, bv
121 50  Johanneshov

Expedition och godsmottagning

Expedition och godsmottagning hålls öppet efter överenskommelse med föreningens kassör, e-post: frami33@gmail.com