Allmänt om föreningen

Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 4 äger 13 fastigheter (byggnader och mark) i kvarteren Triplexen, Neonljuset och Kristallkronan i Johanneshov. Byggnaderna (byggår 1943) har 191 lägenheter med en sammanlagd yta om 8 692 kvm. Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt och ligger på följande adresser

– Finn Malmgrens väg 92-102
– Hjovägen 1-5
– Läckövägen 8-32
– Läckövägen 17-35

Till varje lägenhet hör två källarkontor. Därutöver finns allmänna utrymmen såsom cykelrum, tvättstugor, bastu, hobbyrum och övernattningsrum.

Optisk fiber är indraget i fastigheterna och fr.o.m. 1 februari 2023 planeras samtliga lägenheter vara uppkopplade mot internet via bredbandsleverantören Bahnhof. Utöver optisk fiber finns ett äldre kabel-TV-nät, som kommer att vara i funktion fram till april 2024.

Energideklaration gjordes senast år 2020, och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) år 2022. För respektive protokoll, se fliken dokument.

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Folksam (via Söderberg & Partners). Alla medlemmar uppmanas att teckna egen hemförsäkring inklusive ett s.k. bostadsrättstillägg.

Föreningen äger 27 st parkeringsplatser och arrenderar ytterligare 21 st. Det är kö till parkeringsplatserna.

Underhåll

Av vidtagna underhållsgärder märks bl.a. följande: I början på 1990-talet lades taken om. 1992-93 byttes VA-stammar, el, balkongplattor, entréportar och skärmtak. Kök och badrum renoverades, ny ventilation med förstärkt självdrag installerades och fasaderna putsades. Under 2000-talet målades trapphusen, ytterdörrar till källare och cykelrum byttes ut, och nya värmeväxlare för fjärrvärmen installerades. Under åren 2018 till 2021 renoverades bastun samt tre tvättstugor inklusive entréer. Löpande under åren har ett antal tvättmaskiner och torktumlare bytts ut, senast två nya tvättmaskiner till den fjärde tvättstugan. Under 2021 lackerades husens portar (32 st) och försågs med brytskydd. Även ett antal inre utrymmen har försetts med brytskydd.

Ekonomi

Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och underhåll av föreningens fastigheter samt för fondering av medel för framtida underhåll. Föreningen äger såväl bostadshus som mark och har inga lån. För ytterligare information, se årsredovisningen under fliken dokument.

Lite historik

Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 4 bostäder uppfördes av Riksbyggen under krigsåren 1942-1943. Byggmästare var Anders Hansson och arkitekt Ture Linnquist. Husen är typiska smalhus i Hammarbyhöjden som från början kallades ”den vita staden”. Under årens lopp har emellertid husen underhållits och något förändrats, och fasaderna är inte längre vita utan har olika nyanser av beige och ljusgult. Vid Stockholms Stadsmuseums inventering 2006 tillmättes föreningens byggnader särskilt eller visst kulturhistoriskt värde (”gult”).

Fram till slutet av 1990-talet var Brf Stockholmshus nr 4 en av Riksbyggens bostadsrättsföreningar, och den förvaltades och sköttes huvudsakligen av Riksbyggen. Därefter lösgjorde man sig från Riksbyggen och blev en självständig förening. Även i grannskapet finns föreningar som tillhört Riksbyggen och som behållit det gamla namnet, t.ex. Stockholmshus 8 i Årsta (”åttan”) och Stockholmshus nr 12 i Björkhagen. I flera av Riksbyggenföreningarna kände man en viss samhörighet med varandra, och styrelserna träffades med viss regelbundenhet för att utbyta erfarenheter.