Om föreningen

Brf Stockholmshus nr 4 äger 13 fastigheter (byggnader och mark) i kvarteren Triplexen, Neonljuset och Kristallkronan med postadress Johanneshov. Bostadshusen har 191 lägenheter med en sammanlagd yta om 8 692 kvm. Bostäderna har följande gatuadresser

– Finn Malmgrens väg 92-102
– Hjovägen 1-5
– Läckövägen 8-32
– Läckövägen 17-35

I byggnadema finns även allmänna utrymmen såsom cykelrum, källarförråd, tvättstugor, bastu, hobbyrum och övernattningsrum.

Bredband och kabel-TV
Fastigheterna är anslutna till det öppna nätet via kommunikationsoperatören Open Universe (stockholm.openuniverse.se, 0770-82 55 55,  08-522 736 50), samt till ComHems kabel-TV-nät (comhem.se/kundservice, tel 90 222).

Parkering
Föreningen har 27 st parkeringsplatser och arrenderar ytterligare 21 st. Det är kö till parkeringsplatserna.

Sophantering
Hushållssopor och matavfall hämtas av Stockholm Vatten Avfall. Föreningen har 5 stationer för återvinning av tidningar, plast- och pappersförpackningar. För grovsopor hänvisas till Stockholms stads återvinningsstationer.

Underhåll
Av vidtagna underhållsgärder märks bl.a. följande: I början på 1990-talet lades taken om. 1992-93 byttes VA-stammar, el, balkongplattor, entréportar och skärmtak. Kök och badrum renoverades, ny ventilation med förstärkt självdrag installerades och fasaderna putsades. Under 2000-talet målades trapphusen, ytterdörrar till källare och cykelrum byttes ut, och nya värmeväxlare för fjärrvärmen installerades. Löpande under åren har ett antal tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugorna bytts ut. Under åren 2018 till 2021 renoverades bastun samt tre tvättstugor.

Lite historik
Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 4 bostäder uppfördes av Riksbyggen under krigsåren 1942-1943. Byggmästare var Anders Hansson och arkitekt Ture Linnquist. Husen är typiska smalhus i Hammarbyhöjden som från början kallades ”den vita staden”. Under årens lopp har emellertid husen underhållits och något förändrats, och fasaderna är inte längre vita utan har olika nyanser av beige och ljusgult. Vid Stockholms Stadsmuseums inventering 2006 tillmättes föreningens byggnader särskilt eller visst kulturhistoriskt värde (”gult”).

Fram till slutet av 1990-talet var Brf Stockholmshus nr 4 en av Riksbyggens bostadsrättsföreningar, och den förvaltades och sköttes huvudsakligen av Riksbyggen. Därefter lösgjorde man sig från Riksbyggen och blev en självständig förening. Även i grannskapet finns föreningar som tillhört Riksbyggen och som behållit det gamla namnet, t.ex. Stockholmshus 8 i Årsta (”åttan”) och Stockholmshus nr 12 i Björkhagen. I flera av Riksbyggenföreningarna kände man en viss samhörighet med varandra, och styrelserna träffades med viss regelbundenhet för att utbyta erfarenheter.