Aktuellt

Föreningsstämman 2020

Årets föreningsstämma är p.g.a. corona-epidemin framskjuten till slutet av juni. Kallelse kommer att anslås i trapphusen i vanlig ordning. Dessförinnan läggs årsredovisningen för 2019 ut på denna hemsida under fliken Dokument.

 

Ingen vårstädning i år

Det blir tyvärr ingen gemensam vårstädning med efterföljande korvgrillning i år. På grund av rådande omständigheter måste vi tyvärr ställa in detta evenemang. Känn dig dock fri att själv gå ut och kratta och göra fint runt husen. Redskap hittar du som vanligt i förrådet intill pingisrummet.

 

Enbart digital TV från Comhem

Den 8 september 2020 (obs nytt datum) övergår Comhem till att enbart sända digital TV. Alla analoga sändningar kommer således att upphöra. För att även fortsättningsvis kunna ta emot TV-sändningar via Comhems uttag kan du behöva vidta vissa åtgärder.

Den som har en äldre TV (i allmänhet äldre än 2008) kan antingen behöva skaffa en nyare TV eller komplettera sin TV med en digital-box. För att undgå kostnaden för en digital-box kan man i stället helt gratis beställa ett uttag ”med tre hål” och via det se de digitala sändningarna, under förutsättning dock att din TV kan ta emot digitala sändningar.

Mer information om förändringen och vad man kan göra finns på comhem.se/digitalisering

 

Informationsbladet

Infobladet nr 1, 2018