Aktuellt

Nya tvättider

Styrelsen har beslutat att införa nya tvättider från den 1 oktober 2020. De flesta tvättpassen blir 3-timmarspass, och det blir inte längre tillåtet att boka två pass efter varann. Första passet på lördagar ändras till kl 9, och tvättiderna ensas lika i alla tvättstugorna, dvs vard 7-21, lörd 9-18 och sönd 10-18.

 

Övernattningsrummet

På grund av corona-pandemin är övernattningsrummet alltjämt stängt. Eftersom det är ovisst hur länge pandemin varar, så kan vi i nuläget inte ge något datum då vi åter kan öppna rummet. Så snart vi vet mer återkommer vi med besked på denna plats.

 

Enbart digital TV från Comhem

Den 8 september 2020 (obs nytt datum) övergår Comhem till att enbart sända digital TV. Alla analoga sändningar kommer således att upphöra. För att även fortsättningsvis kunna ta emot TV-sändningar via Comhems uttag kan du behöva vidta vissa åtgärder.

Den som har en äldre TV (i allmänhet äldre än 2008) kan antingen behöva skaffa en nyare TV eller komplettera sin TV med en digital-box. För att undgå kostnaden för en digital-box kan man i stället helt gratis beställa ett uttag ”med tre hål” och via det se de digitala sändningarna, under förutsättning dock att din TV kan ta emot digitala sändningar.

Mer information om förändringen och vad man kan göra finns på comhem.se/digitalisering

 

Informationsbladet

Infobladet nr 1, 2018