Aktuellt

Enbart digital TV från Comhem

Den 8 september 2020 (obs nytt datum) övergår Comhem till att enbart sända digital TV. Alla analoga sändningar kommer således att upphöra. För att även fortsättningsvis kunna ta emot TV-sändningar via Comhems uttag kan du behöva vidta vissa åtgärder.

Den som har en äldre TV (i allmänhet äldre än 2008) kan antingen behöva skaffa en nyare TV eller komplettera sin TV med en digital-box. För att undgå kostnaden för en digital-box kan man i stället helt gratis beställa ett uttag ”med tre hål” och via det se de digitala sändningarna, under förutsättning dock att din TV kan ta emot digitala sändningar.

Mer information om förändringen och vad man kan göra finns på comhem.se/digitalisering

 

Informationsbladet

Infobladet nr 1, 2018