Aktuellt

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls den 2 juni 2022. Kallelse, dagordning och motioner bifogas nedan.

Kallelse till föreningsstämma 2022

Informationsbladet

Infobladet nr 1, 2021
Infobladet nr 2, 2021
Infobladet nr 3, 2021

Övernattningsrummet

Övernattningsrummet är åter öppet för bokning, se anslaget på dörren.

Medlemsförmåner

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna och via dem kan föreningens medlemmar få rabatt på inköp av
– Daloc säkerhetsdörrar från Secor (15%)
– datorer och andra IT-produkter från HP (upp till 30%)
Kontakta ordföranden om du vill ta del av Bostadsrätternas erbjudanden.

Enbart digital TV från Comhem

Den 8 september 2020 (obs nytt datum) övergår Comhem till att enbart sända digital TV. Alla analoga sändningar kommer således att upphöra. För att även fortsättningsvis kunna ta emot TV-sändningar via Comhems uttag kan du behöva vidta vissa åtgärder.

Den som har en äldre TV (i allmänhet äldre än 2008) kan antingen behöva skaffa en nyare TV eller komplettera sin TV med en digital-box. För att undgå kostnaden för en digital-box kan man i stället helt gratis beställa ett uttag ”med tre hål” och via det se de digitala sändningarna, under förutsättning dock att din TV kan ta emot digitala sändningar.

Mer information om förändringen och vad man kan göra finns på comhem.se/digitalisering