Styrelsen

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. De väljs varje år vid årsmötet. Styrelsemöten hålls cirka en gång i månaden, med uppehåll för sommar och jul. Vid styrelsemöten fattas beslut om andrahandsuthyrningar, inträde för nya medlemmar, utträde för medlemmar som flyttar, överlåtelser, åtgärder för utemiljö och mycket annat. Styrelsen sköter också upphandling med de servicebolag som föreningen anlitar, samt följer upp att dessa utför sina uppgifter väl. I vår förening har även suppleanterna i styrelsen ansvarsområden, för att fördela arbetet bättre, men det är de ordinarie ledamöterna som har beslutanderätt vid styrelsemöten. Suppleanter är ställföreträdande i beslut när ordinarie ledamöter inte kan närvara.

Kontakta gärna styrelsen via e-post enligt nedan.
Även om vi har olika ansvarsområden, står vi givetvis till tjänst med så mycket vi kan.

Ordförande:
Lennart Gustavsson; E-post: lennart.hammarby@gmail.com

Vice Ordförande:
Mikael Franzén, E-post: frami33@gmail.com

Kassör:
Marianne Skogfeldt: E-post: e21marianneskogfeldt@hotmail.se

Ledamöter:
Charlotte Franzén
Christina Egerbrandt

Suppleanter:
Anders Rundgren; E-post: aru@comhem.se
Anna Helena Lindahl

Annonser