Medlemsservice

Detta är den service som ingår för medlemmar i BRF Stockholmshus nr 4:

  • Fastighetsskötsel från Driftia – som sköter löpande underhåll och felanmälningar
  • Hantering av avgifter för lägenheter och parkeringsplatser sköts av bolaget UBC
  • Trappstädning sköts av Evident Clean AB
  • Underhåll av utomhusmiljön (gräsklippning, snöskotting) sköts av Utemiljö AB
  • Återvinning av papper, kartong, plast och metall sköts av Liselotte Lööf AB
  • Möjlighet att hyra övernattningsrum finns. Ligger i huset Läckövägen 22-24.

Vi gör också ofta gemensam sak när det gäller stora renoveringar, såsom stambyten, badrumsrenovering eller byten av elstammar. Sådana större projekt finns med i vår underhållningsplan som vi har tillsammans med Fastum. Styrelsen svarar också gärna på frågor när det gäller renovering av lägenheter.

Kom gärna till våra årsmöten för att kunna påverka. De hålls vanligen i mars/april. Glöm inte att det även går bra att skicka förslag och synpunkter till styrelsen via e-post, om man inte har möjlighet att komma på mötet personligen: brfstockholmshusnr4@gmail.com

Annonser