Vanliga frågor

Denna sida innehåller svaren på de vanligaste frågorna som förekommer vid en överlåtelse i BRF Stockholmshus nr 4.

Föreningen:

Hur fungerar trappstädningen?
Lokalvården för föreningens lokaler, inkl trappor och tvättstugor sköts av Evident Clean.

Hur många tvättstugor finns i föreningen?
Föreningen har 4 stycken (Läckövägen 21 & 22 och Finn Malmgrens väg 92 & 94) tvättstugor. Tvättid fram till 21:00 vardagar (torkrum fram till 22:00), men vissa tvättstugor har andra tider pga. störningsrisken. Speciellt helgschema finns.

Grovtvätt endast ett tvättpass vardagar mitt på dagen. Ej söndagar och inskränkta tvättider lördagar.

När byggdes föreningens hus?
Husen byggdes 1943. Föreningen har varit en bostadsrättsförening från allra första början.

Vilka gemensamma utrymmen finns i föreningen?
4 Tvättstugor med torkrum, hobbyrum, bastu och cykelförråd.

Vem äger marken som föreningens hus ligger på?
Föreningen har köpt loss marken.

Ägande:

Godkänns delat ägande
Ja, max två personer

Vad inkluderas i avgiften
I avgiften ingår värme, vatten och sophantering.

Kan man betala avgiften via autogiro
Ja. Blankett finns att hämta via för ekonomiska förvaltares hemsida, https://www.fastum.se/, eller på föreningens expedition.

Följer det med rätt till parkeringsplats för varje bostadsrätt?
Nej, ett separat kösystem finns. Få platser finns att tillgå så kötiden är relativt lång. Meddela styrelsen om instresse finns.

Till vem skickas t.ex. ansökan om medlemskap?
Till föreningens expedition: BRF Stockholmshus nr 4, Finn Malmgrens väg 102 bv, 121 50 Johanneshov.

Pant- och överlåtelseavgifter?
Debiteras köparen av föreningens ekonomiska förvaltare. Kontakta UBC (http://www.ubc.se) för mer information.

Hur går föreningens handläggning av försäljning till?
Föreningen begär alltid ut en kreditupplysning vid en försäljning. Förväntas denna innehålla t.ex. förlegade inkomstuppgifter (p.g.a. studier etc.), skall ett arbetsgivarintyg bifogas ansökan om medlemskap innehållande status på nuvarande anställning och lönenivå.

Fastigheterna:

När gjordes senaste renoveringen av fastigheterna?
1993-94 gjordes en stor renovering av föreningens fastigheter. Bland annat byttes alla stammarna och badrum plus kök renoverades, el centraler byttes och ventilationen byggdes om. Även balkongerna och fasaderna renoverades. Några år innan fick också taken på samtliga fastigheter en översyn.

I mitten på 2000-talet målades samtliga trapphus om.

Under 2010-2011 har samtliga källare/cykelrum målats om samt ytterdörrar till källare/cykelrum byts ut.

Hur värms lägenheterna upp?
Lägenheterna värms upp med vattenburen fjärrvärme.

Vilken typ av köksfläktar är tillåtna?
Kolfilterfläktar. OBS! Det är inte tillåtet att på något sätt ansluta köksfläkt till ventilationen.

Får jag bygga om i lägenheten?
Ja, men tillstånd från styrelsen krävs. Lämna en utförlig beskrivning på förändringarna, gärna med ritning på Expeditionen så återkommer någon i styrelsen med ett beslut. OBS! Ni måste erhålla ett godkännande innan arbetet påbörjas.

Kan jag skaffa säkerhets dörr?
Ja, men tillstånd från styrelsen krävs. Det är viktigt att ytbehandlingen på utsidan av dörren är teak-mönstrad, (Daloc – Teak 1206). På expeditionen finns mönsterprov om man är osäker.

Har föreningen kabel-tv?
Leverantör ComHem. Ett antal analoga kanaler ingår i hyran. Medlemen tecknas själv avtal med ComHem för tjänster utöver dessa. Se mer på www.comhem.se.

Har föreningen indraget bredband?
Föreningen har fiberbaserat nätverk till varje lägenhet som driftas av Open Universe. Via detta kan man ansluta  bredband, telefoni och tv från olika leverantörer. Se mer på Open Universe

Har lägenheterna 3-fasel?
Ja.

Annonser